12-13/10/2017 Συνέδριο BIOMEP 2017
Σας ανακοινώνουμε ότι το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας διοργανώνει το διεθνές συνέδριο με τίτλο "Conference on Bio-Medical Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences, BIOMEP 2017" το οποίο θα διεξαχθεί στις 12-13 Οκτωβρίου 2017 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Προθεσμία υποβολής προτάσεων για θεματικές τράπεζες: 21 Μάη 2017
Προθεσμία υποβολής περίληψης: 21 Μάη 2017
Ανακοίνωση αποδοχής / Αποστολή παρατηρήσεων: 11 Ιουνίου 2017

Περισσότερες πληροφορίες στο http://biomep.teiath.gr/2017


<< Συνέδρια & Ημερίδες ^ Αρχή Σελίδας