Τη Δευτέρα 13/11/2017 θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του επιδόματος μη ληφθείσης άδειας στους ιδιώτες εργαστηριακούς και επιστημονικούς συνεργάτες όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος καθώς και η πληρωμή αναδρομικών συμβάσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (9 ατόμων) για το διάστημα από 01-11-2016 έως 30-06-2017.
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο Άρθρο
Τη Δευτέρα  13/11/2017 θα  πραγματοποιηθεί η πληρωμή του επιδόματος μη ληφθείσης άδειας στους ιδιώτες εργαστηριακούς και επιστημονικούς συνεργάτες όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος καθώς και η πληρωμή αναδρομικών συμβάσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (9 ατόμων) για το διάστημα από 01-11-2016 έως 30-06-2017.<< Eπικαιρότητα ^ Αρχή Σελίδας