Πρόγραμμα Ορκωμοσιών Δεκεμβρίου 2017: Νέες ημερομηνίες ΣΕΥΠ
--== Προσοχή ==--
Αρχειοθετημένο Άρθρο
Η Πρύτανης του ΤΕΙ Αθήνας, κα Μαρία Βενετίκου, σας ενημερώνει ότι οι ορκωμοσίες της ΣΕΥΠ μεταφέρονται λόγω καταλήψεων και θα πραγματοποιηθούν, αντί των αρχικώς ορισθεισών ημερομηνιών (11 – 14 Δεκεμβρίου), από την Τρίτη 19 έως και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017


<< Eπικαιρότητα ^ Αρχή Σελίδας