12 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20/06/2018

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 12η Έκτακτη Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 20-06-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη 1


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 << Συνεδριάσεις Διοικούσας Επιτροπής Π.Δ.Α. ^ Αρχή Σελίδας