ΠΜΣ «Καινοτομία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων»

Υποβολή Αιτήσεων έως 20/09/2018

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Ενημερωθείτε για όλα τα ΠΜΣ του Πανεπιστημίου

 

 


<< Προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ^ Αρχή Σελίδας