Προκηρύξεις Διαγωνισμών
Προκηρύξεις Θέσεων
Ανακοινώσεις Προκηρύξεων
Προκηρύξεις Μ.Ε.Π.
 
Προκηρύξεις Διαγωνισμών
Βρέθηκαν 4 Προκηρύξεις Διαγωνισμών
 
Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, για την προμήθεια 100 μονάδων Η/Υ, 60 οθονών Η/Υ και 10 Laser εκτυπωτών, για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 
Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης Τμημάτων των Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
 
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
(τελ. ενημ. 02/05/2017)
 
^ Αρχή Σελίδας